Proč nás upoutá červené rajče a ignorujeme všechna zelená?

Vidíte výrazně pouze to červené rajče a ostatní splývá?

Takhle působí Von Restorff Effect. Von Restorffův efekt nebo také izolační efekt je pojmenován po psychiatričce a dětské pediatričce Hedwize von Restorff (1906–1962).

Její teorie říká, že vystupující předmět zaujme mnohem více, než ostatní méně výrazné věci.


Věci, které jsou zcela odlišné, se lépe pamatují

Jedná se o fenomén který působí různě podle toho, jestli je umístěn samostatně nebo vedle nějakého jiného předmětu.

Pokud chceme, aby vypadal atraktivněji, dodáme této věci zcela jinou podobu, která na první pohled zaujme.

Von Restorff Effect se výborně hodí vždy, když potřebujete upoutat pozornost, třeba budoucího zákazníka. Právě izolační efekt je hlavním důvodem, proč všechny výzvy k akci na webu nebo v aplikacích mají jiná tlačítka, než jsou ta ostatní.


Oči ve spojení s mozkem jsou totiž „naprogramovány” tak, že hledají nejprve nesrovnalosti.

Přitom se ale vůbec nemusí jednat pouze o obrázek, efekt může mít i podobu textu.

Vždy by se mělo jednat o prvek, který nějakým způsobem vyprovokuje některý ze smyslů, případně vyvolá reakci.


Efekt vyčnívání

Přečtěte si následující slova:

Plavat
Skákat
Lopata
Léto
Flakónek parfému v červeném skle
Vytvořit
Přepsat
Místo

A teď se snažte si vzpomenout na jednotlivá slova. Jak velká je šance, že si jako první vybavíte právě nejdelší výraz „Flakónek parfému v červeném skle“? Poměrně velká, protože se liší výraznou délkou, čímž upoutá.

Von Restorffová se domnívala, že když se dotyčná položka vymyká méně, pravděpodobnost, že si ji pamatujete, se také sníží.


Překvapivé podněty upoutají

Skupina vědců Taylor & Fiske, pak ve zjištěních von Restorffové pokračovala v roce 1978. Přišli na to, že je třeba se zaměřit na výrazné, zvýrazněné nebo překvapivé podněty, které upoutají.Toust s vajíčkem přitáhne pohled mnohem více, než skupina ostatních toustů.