Vliv barevného spektra a harmonie barev v reklamě

Aktualizováno: 16. bře 2019

Barvy jsou jednou z možností, jak podpořit váš produkt nebo značku. Můžete jimi ale také ve výsledku celou záležitost poškodit, pokud by se nevěnoval dostatek pozornosti harmonii barev, ale také jasu nebo sytosti barvy.Už jsme psali v článku "Máte červené logo. Pro vás jsou ale charakteristické modré desky. Co na to říká psychologie barev?", že barvy mají vliv na výsledný dojem. Jaké barvy zvolíte v souvislosti s vaší činností, budou o mnohém vypovídat. Barevné spektrum je část elektromagnetického spektra a je okem viditelné. Známý je také fakt, že lidské oko je nejcitlivější na zelenou barvu.

V barevném spektru nenalezneme všechny barvy, protože lidské oko v souvislosti s činností mozku vynechává barvy mezi červenou a purpurovou a také nesaturované barvy (například růžová). Důvodem je směs různých vlnových délek.

Množství barev, které jsme schopni vnímat, závisí na pigmentech a také na účincích rozptýleného světla. Světlo není stále stejné, ale mění se a díky různým povrchům se také různě odráží. Proměny světla mají tři znaky. Patří mezi ně barva světla, tedy odstín (zelená tráva, modrá obloha), potom světlost a tmavost barev (například, že se zelený trávník na slunci vypadá světlejší než ve stínu budov nebo stromů) a nakonec i sytost barev (třeba rudé tváře oproti červené paprice), což je vlastně intenzita barvy.

Základní barvě ze spektra s vlastním názvem jako je modrá nebo červená se říká odstín a dá se vyjádřit i v procentech (využívá se například v barevném profilu CMYK). Světlost neboli jas prozrazuje postavení barvy vzhledem k šedé – od světlé, až po tmavou.


Barevné modely CMYK, RGB, PANTONE

CMYK je model který je určen pro tisk (odráží se od povrchu). Obsahuje tři základní barvy: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a jejich spojením vznikne černá (K), která je považována za doplňkovou.

Monitor, televize, telefon nebo fotoaparát se skládají v podstatě ze tří barev (červená-zelená-modrá), které tvoří RGB spektrum. Spojením vznikne jeden bod. Míchá se vyzařované světlo a není potřeba vnější světlo, jako je tomu u modelu CMYK. RGB dosahuje také větších variant odstínů než CMYK.

A nakonec je tu Pantone, což je systém přímých barev, které se používají v profesionálním tisku. Když se totiž tyto barvy přidají ke čtyřem klasickým CMYK barvám, dají se tisknout nové odstíny, které jinak není možné namíchat. Vybírá se vždy ze vzorníku, který je dobrý mít při výběru v ruce.

Světlost neboli jas prozrazuje postavení barvy vzhledem k šedé – od světlé, až po tmavou.

Barevná kompozice

Když dáváme dohromady barevnou kompozici, je důležité řešit několik hledisek. Ať už je to harmonie barev a jejich kontrast nebo také vzájemný účinek několika barev, tvar a linie, ale také umístění. Přitom mezi harmonické barvy patří vždy barvy, které jsou blízko sebe v barevné škále. Je z nich cítit soulad.


Popis barevných schémat