Máte červené logo. Pro vás jsou ale charakteristické modré desky. Co na to říká psychologie barev?

Aktualizováno: 16. bře 2019

Barvy jsou ve sděleních velmi důležité. Říkáme jimi, jaké pocity chceme vyvolat. Aby vaše zpráva měla tu správnou váhu a smysl, je potřeba se v barvách orientovat. Psychologie barev je pro podporu obsahu skutečně důležitá.Barvy a jejich význam

Když se rozhodujete pro využití určité barvy, určitě by neměla ohrozit vaši zprávu. Má ji doplnit a podpořit. Pokud byste sáhli po nevhodné kombinaci barev, mohli byste také třeba veškeré úsilí zničit.

Co jsou to vlastně barvy a jaký mají význam? Z fyzikálního hlediska se jedná o určitou délku elektromagnetických vln, kterými se šíří světlo (380-760 nm). Pokud bychom chtěli barvy popsat z fyziologického hlediska, pak k mísení barev dochází na sítnici oka.


Teorie psychologie základních barev

Třeba je vědět také o tom, že vnímání barev je individuální a v případě odstínů může dojít k velmi rozdílným výsledkům. Podle výzkumů je třeba počítat s obecnými významy, které se shodují.
Ale abychom nebyli příliš vědečtí, pojďme na to trochu odlehčeněji. Barvy pro určitý účel využívaly už staré národy jako Egypťané nebo Číňané. Věděli jste, že barvami jako optickým jevem se zabýval i Johan Wolfgang Goethe? Jeho rozdělení barev se pořád používá. Psychologií barev se také hodně věnoval jistý Max Lüscher. Jeho kniha The Lüscher Color Test z roku 1969 je stále pojmem.

Složení barev

Které barvy jsou základní? A jak se říká těm, které na ně navazují? Opět se trochu ponoříme do historie, kdy „J. W. Goethe navrhl kruh složený ze šesti barev, A. H. Munsell z deseti barev, J. Itten z dvanácti barev a W. Ostwald dokonce z dvaceti čtyř barev.” /1
Kompromis, Ittenův dvanáctidílný barevný kruh, se používá nejčastěji.

Primární/základní barva

Primární barvy tvoří tři barvy, ze kterých pak vznikají ostatní barvy. Jedná se o červenou, modrou a žlutou. Ty se pak využívají pro tvorbu další úrovně, které říkáme sekundární barvy.